/ Algemene voorwaarden

Helder over afspraken

woanderlust is professioneel stylist en is aangesloten bij BNS Crips, Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten. Wij volgen de algemene voorwaarden voor de branche, zoals opgesteld door BNS Crisp.